HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
VALLOS s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY VALLOS s.r.o.
I�O 31575056 ( OBCHODN� REGISTER SR )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA p. Martin Macejík
   
ADRESA ul. Hore vŕškom 2
  Žilina - Budatín
  010 03
  Slovenskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +421-41-5667569
FAX +421-41-5667568
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.vallos-obaly.sk
   
E-SHOP


 KATALďż˝G PRODUKTOV

 
Popis spolo�nosti
Výrobno-obchodná spoločnosť VALLOS s.r.o. vznikla v roku 1992. Zoberáme sa výrobou obalov z vlnitých lepeniek ako aj vnútorných fixácií z penových materiálov a ich kombináciou. Rovnako predajom a distribúciou obalových materiálov pre priemyselné balenie z PE, EPE, EPP, LDPE, HDPE a iných materiálov. Ponúkame zákaznícke riešenia obalov ako aj systém dodávok Just-in-time.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
kartónové obaly, PE pena, PE ochranné profily, LDPE fólia, HDPE fólia, bublinková fólia, fixačné výplne a tvarovky z technickej peny, lepiace pásky, antikorózne obaly, obaly pre automobilový priemysel, drevené palety
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Obalové materiály a materiály na ich výrobu 

PapierePapiere 

Kartóny - skKartóny - sk 

Kartóny nenatieranéKartóny nenatieranéKartóny nenatierané 

Kartóny kašírované, laminované, obalenéKartóny kašírované, laminované, obalenéKartóny kašírované, laminované, obalené 

Kartóny špeciálneKartóny špeciálneKartóny špeciálne 

Lepenky - skLepenky - sk 

Lepenky hladké a zlepovanéLepenky hladké a zlepovanéLepenky hladké a zlepované 

Lepenky vlnité sk - skLepenky vlnité sk - skLepenky vlnité sk - sk 

Lepenky skládačkové sk - skLepenky skládačkové sk - skLepenky skládačkové sk - sk 

Lepenky špeciálné sk - skLepenky špeciálné sk - skLepenky špeciálné sk - sk 

Lepenky kartonážní - skLepenky kartonážní - skLepenky kartonážní - sk 

Jednovrstvové fólie z plastovJednovrstvové fólie z plastov 

Pe-ld fólie - skPe-ld fólie - skPe-ld fólie - sk 

Pe-hd fólie - skPe-hd fólie - skPe-hd fólie - sk 

Vrstvené fólie na báze plastovVrstvené fólie na báze plastovVrstvené fólie na báze plastov 

Lepiace páskyLepiace pásky 

Fixačné prostriedky z papiera a lepenkyFixačné prostriedky z papiera a lepenky 

Ochranné hrany - skOchranné hrany - sk 

Prieťažné stretch fólie a návleky stretch hoodPrieťažné stretch fólie a návleky stretch hood 

Ovinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretch 

Výstelkové a výplňové materiály - na báze papieraVýstelkové a výplňové materiály - na báze papieraVýstelkové a výplňové materiály - na báze papiera 

Bublinkové fólie - skBublinkové fólie - sk 

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Plastové sáčky - skPlastové sáčky - skPlastové sáčky - sk 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

Tašky - skTašky - sk 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

Palety - skPalety - sk 

Prepravné obaly inéPrepravné obaly iné 

Skupinové a prezentačné obaly z lepeniekSkupinové a prezentačné obaly z lepeniek 

Kartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniek 

Flexografie - skFlexografie - skFlexografie - sk 

Tlač na kartónTlač na kartónTlač na kartón 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 24.05.2018 MAPA PORTďż˝LU