HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
LOKART s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY LOKART s.r.o.
I�O 44005091 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Ing. Milan Štěpanovský
   
ADRESA Lípa 300
  Zlín
  763 11
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420-577113577
FAX +420-577901072
GSM +420-606759907
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.lokart.cz Výroba kartonáže: obaly, kartony a krabice z vlnité a hladké lepenky, kaširování, potisk, výsekové formy - výroba, značka RESY.
   
E-SHOP - -


 KATALďż˝G PRODUKTOV

 
Popis spolo�nosti
LOKART s.r.o. je rodinná firma, která vznikla v roce 1991 a je nejstarší soukromou kartonáží v regionu Zlína. V současné době zaměstnáváme více jak 50 zaměstnanců. Deset let úspěšného podnikání nás zařadilo mezi 5 největších zpracovatelských závodů lepenek v republice s českým kapitálem.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Vychází ze základních kritérií, požadavků a konstrukčního provedení lepenkových obalů, jež stanovila a doporučila Evropská federace výrobců vlnitých lepenek (FEFCO) a navazuje na normy stanovené Asociací výrobců kartonáže (ASSCO) a ČSN a nebo ze zcela individuálních potřeb zákazníka. Slotrované obaly (k výrobě obalů není potřeba výsekových nástrojů) : klopové krabice včetně EURO boxů víkové krabice (do maximálního rozměru archu 1,7 x 4 m) proložky, mřížky, rylované proklady Tvarově vysekávané obaly Výroba přesných a složitých tvarů obalů, které pouhým složením mohou vytvářet pevné krabice. Máme možnost zpracovávat archy o velikosti 3 x 2 m. Kašírované obaly Barevné ofsetem potištěné plakáty se nakašírují (nalepí) na podkladovou lepenku a následně se tvarují, čímž vznikne poutavý prodejní obal. Podkladová lepenka může být vlnitá nebo hladká. Kašírování může být jednostranné nebo oboustranné. Doplňkovým sortimentem je prodej rolí dvouvrstvé lepenky, která slouží hlavně jako pomocný obalový a prokladový materiál.
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
-
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
ISO 9001:2000
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Celulózy, buničiny - skCelulózy, buničiny - sk 

Polyméry - granulát - skPolyméry - granulát - sk 

PapierePapiere 

Kartóny - skKartóny - sk 

Lepenky - skLepenky - sk 

Jednovrstvové fólie z plastovJednovrstvové fólie z plastov 

Viacvrstvové fólie - výroba lamináciouViacvrstvové fólie - výroba lamináciou 

Teplom zmrštiteľné fólieTeplom zmrštiteľné fólie 

Bublinkové fólie - skBublinkové fólie - sk 

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Sáčky - skSáčky - sk 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

FľašeFľaše 

PohárePoháre 

Tašky - skTašky - sk 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

Drevené debnyDrevené debny 

Kade a kyblíky - skKade a kyblíky - sk 

Prepravné a skladovacie obaly a nádobyPrepravné a skladovacie obaly a nádoby 

Palety - skPalety - sk 

Prepravné obaly inéPrepravné obaly iné 

Literatúra, služby, poradenstvo, vzdelávanie 

Poradenská a konzultačná činnosťPoradenská a konzultačná činnosťPoradenská a konzultačná činnosť 

Využitie odpadu, likvidácia odpaduVyužitie odpadu, likvidácia odpaduVyužitie odpadu, likvidácia odpadu 

Recyklácia odpaduRecyklácia odpaduRecyklácia odpadu 

Skládkovanie odpadovSkládkovanie odpadovSkládkovanie odpadov 

SpaľovanieSpaľovanieSpaľovanie 

Vkladanie a vlepovanie prílohVkladanie a vlepovanie prílohVkladanie a vlepovanie príloh 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 24.05.2018 MAPA PORTďż˝LU