HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
INOVAC s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY INOVAC s.r.o.
I�O 49790242 ( OBCHODN� REGISTER SR )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Ing. Miloš Kružej
   
ADRESA Plzeňská 968
  ROKYCANY
  33701
  Slovenskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420-371740111
FAX +420-371740119
GSM +420-603518628
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.inovac.cz vakuově tvarované obaly z plastů
   
E-SHOP


 KATALďż˝G PRODUKTOV

 
Popis spolo�nosti
vakuově tvarované obaly z plastů
 
Ponuka produktov a slu�ieb
vakuově tvarované obaly z plastů, obal, plastový obal, vakuové tvarování, přepravní obal, podesta,tray, krabička, výlisek, plastový výlisek, dóza
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
ISO 9001:2001
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Polyméry - granulát - skPolyméry - granulát - sk 

Jednovrstvové fólie z plastovJednovrstvové fólie z plastov 

Viacvrstvové fólie - výroba lamináciouViacvrstvové fólie - výroba lamináciou 

Teplom zmrštiteľné fólieTeplom zmrštiteľné fólie 

Bublinkové fólie - skBublinkové fólie - sk 

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Sáčky - skSáčky - sk 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

PohárePoháre 

Obaly pre technológiu blisterObaly pre technológiu blister 

Tašky - skTašky - sk 

Drevené debnyDrevené debny 

Kade a kyblíky - skKade a kyblíky - sk 

Prepravné a skladovacie obaly a nádobyPrepravné a skladovacie obaly a nádoby 

Palety - skPalety - sk 

Prepravné obaly inéPrepravné obaly iné 

Literatúra, služby, poradenstvo, vzdelávanie 

Vkladanie a vlepovanie prílohVkladanie a vlepovanie prílohVkladanie a vlepovanie príloh 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 24.05.2018 MAPA PORTďż˝LU