HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
GRD servis, s.r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY GRD servis, s.r.o.
I�O 60737913 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Aleš Kavlík
   
ADRESA Lazaretní 7
  Brno
  61500
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420 543 420 421
FAX +420 543 420 429
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.grdservis.cz
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Vývoj a výroba produktů z papíru, lepenek a plastů: obaly, dárkové obaly, POS a POP, stojany, displeje, poutače, dekorace, šanony, pořadače, spisové desky, cenovkové lišty. Ofset, síto, flexo, inkjet. Služby pro tiskárny a reklamní agentury.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
papír, lepenka, plast, obaly, dárkové obaly, POS a POP, P.O.S., stojan, displej, display, poutač, dekorace, šanon, pořadač, spisové desky, cenovkové lišty, ofset, síto, flexo, inkjet, služby, tiskárna, reklamní agentura
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

AdresárObaliara.sk 

Obalové materiály a materiály na ich výrobu 

PapierePapiere 

Kartóny - skKartóny - sk 

Lepenky - skLepenky - sk 

Fixačné prostriedky z papiera a lepenkyFixačné prostriedky z papiera a lepenky 

Spotrebiteľské obaly, prepravné obaly a etikety 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

Etikety a nálepky - skEtikety a nálepky - sk 

Grafické etikety - skGrafické etikety - skGrafické etikety - sk 

Samolepiace etiketySamolepiace etiketySamolepiace etikety 

Nálepky - skNálepky - skNálepky - sk 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

Prepravné obaly inéPrepravné obaly iné 

Luxusné obaly, krabičky a púzdra atp.Luxusné obaly, krabičky a púzdra atp. 

Predajno propagačné obalyPredajno propagačné obaly 

Skupinové a prezentačné obaly z lepeniekSkupinové a prezentačné obaly z lepeniek 

Predajno propagačné prostriedky z lepeniekPredajno propagačné prostriedky z lepeniek 

Ostatné predajno propagačné obalyOstatné predajno propagačné obaly 

Kartonáž z plných lepeniekKartonáž z plných lepeniekKartonáž z plných lepeniekKartonáž z plných lepeniek 

Kartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniekKartonáž z vlnitých lepeniek 

Polygrafické služby - skPolygrafické služby - sk 

Grafické návrhy - skGrafické návrhy - skGrafické návrhy - sk 

SadzbaSadzbaSadzba 

Ofsetová tlačOfsetová tlačOfsetová tlač 

Flexografie - skFlexografie - skFlexografie - sk 

SieťotlačSieťotlačSieťotlač 

Tlač na kartónTlač na kartónTlač na kartón 

VysekávanieVysekávanieVysekávanie 

LaminovanieLaminovanieLaminovanie 

LakovanieLakovanieLakovanie 

SkladanieSkladanieSkladanie 

PerforáciaPerforáciaPerforácia 

Služby v polygrafii inéSlužby v polygrafii inéSlužby v polygrafii iné 

Poradenská a konzultačná činnosťPoradenská a konzultačná činnosťPoradenská a konzultačná činnosť 

Zakázkové balenieZakázkové balenieZakázkové balenie 

Reklamné služby v obalovej technikeReklamné služby v obalovej technikeReklamné služby v obalovej technike 

Vkladanie a vlepovanie prílohVkladanie a vlepovanie prílohVkladanie a vlepovanie príloh 

Projekcie a designProjekcie a design 

Obalový dizajnObalový dizajnObalový dizajn 

Návrhy a konštrukcie obalov a systému baleniaNávrhy a konštrukcie obalov a systému baleniaNávrhy a konštrukcie obalov a systému balenia 

CAD / CAM systémy pre obalovú technikuCAD / CAM systémy pre obalovú technikuCAD / CAM systémy pre obalovú techniku 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 24.05.2018 MAPA PORTďż˝LU