HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
Eracom spol.s r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY Eracom spol.s r.o.
I�O 00472671 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Václav Blecha
   
ADRESA Švýcarská 2435
  Kladno
  272 01
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420312681956
FAX +420312681956
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.volny.cz/eracom Nabídka balicích strojů Nabídka balicích materiálů
   
E-SHOP


 KATALďż˝G PRODUKTOV

 
Popis spolo�nosti
Společnost s r.o. založena 1990
 
Ponuka produktov a slu�ieb
páskovací stroje, zalepovací stroje, ovíjecí stroje stretchové folie, balicí pásky, lepicí pásky
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
STRAPEX Austria Gmbh.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Baliace stroje a zariadenia 

Označovacie zariadeniaOznačovacie zariadenia 

Stroje pre balenie do fólieStroje pre balenie do fólie 

Stroje pre balenie do zmršťovacích fóliíStroje pre balenie do zmršťovacích fóliíStroje pre balenie do zmršťovacích fólií 

Stroje pre balenie prieťažnou stretch fóliouStroje pre balenie prieťažnou stretch fóliouStroje pre balenie prieťažnou stretch fóliou 

Stroje na uzatváranie kartónovStroje na uzatváranie kartónovStroje na uzatváranie kartónov 

Stroje uzatvárajúce pomocou lepiacich pásokStroje uzatvárajúce pomocou lepiacich pásokStroje uzatvárajúce pomocou lepiacich pásokStroje uzatvárajúce pomocou lepiacich pások 

Stroje pre skupinové balenieStroje pre skupinové balenie 

Stroje pre skupinové balenie zmraštiteľnou fóliouStroje pre skupinové balenie zmraštiteľnou fóliouStroje pre skupinové balenie zmraštiteľnou fóliou 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladov oceľovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladov oceľovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladov oceľovou páskou 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladů plastovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladů plastovou páskouZariadenie pre fixáciu paletových nákladů plastovou páskou 

Zariadenie pre fixáciu paletových nákladov fóliamiZariadenie pre fixáciu paletových nákladov fóliamiZariadenie pre fixáciu paletových nákladov fóliami 

Stroje zváracie, zatavovacie a uzatváracieStroje zváracie, zatavovacie a uzatváracie 

Strojčeky a zariadenia pre ručné balenieStrojčeky a zariadenia pre ručné balenie 

Obalové materiály a materiály na ich výrobu 

Plastové fólie inéPlastové fólie inéPlastové fólie iné 

Pe hd fólie - skPe hd fólie - skPe hd fólie - sk 

Pe ld fólie - skPe ld fólie - skPe ld fólie - sk 

Pp fólie - skPp fólie - skPp fólie - sk 

Pvc fólie - skPvc fólie - skPvc fólie - sk 

Viazacie pásky oceľovéViazacie pásky oceľovéViazacie pásky oceľové 

Viazacie pásky umelohmotnéViazacie pásky umelohmotnéViazacie pásky umelohmotné 

Lepiace páskyLepiace pásky 

Štítky kovové a plastové - skŠtítky kovové a plastové - sk 

Viazacie spony a plombyViazacie spony a plomby 

Uzatváracie, fixačné a pomocné obalové prostriedky inéUzatváracie, fixačné a pomocné obalové prostriedky iné 

Ochranné hrany - skOchranné hrany - sk 

Spony, klipsy, uzávery sáčkovSpony, klipsy, uzávery sáčkov 

Teplom zmrštiteľné fólieTeplom zmrštiteľné fólie 

Jednovrstvové zmraštovacie fólieJednovrstvové zmraštovacie fólieJednovrstvové zmraštovacie fólie 

Skladané zmrštiteľné fólie do polorukávuSkladané zmrštiteľné fólie do polorukávuSkladané zmrštiteľné fólie do polorukávu 

Zmrštiteľné fólie - rukáv - hadicaZmrštiteľné fólie - rukáv - hadicaZmrštiteľné fólie - rukáv - hadica 

Paletizačné vrecia zmrštiteľnéPaletizačné vrecia zmrštiteľnéPaletizačné vrecia zmrštiteľné 

Ovinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretchOvinovacie priťažné fólie - stretch 

Prekrývacie fóliové prírezyPrekrývacie fóliové prírezyPrekrývacie fóliové prírezy 

Paletizačné vreciaPaletizačné vreciaPaletizačné vrecia 

Fólia zložená uprostredFólia zložená uprostredFólia zložená uprostred 

Fólia - rukáv - hadicaFólia - rukáv - hadicaFólia - rukáv - hadica 

Materiály a plyny pre ochranné balenieMateriály a plyny pre ochranné balenie 

Sáčky - skSáčky - sk 

Plastové sáčky - skPlastové sáčky - skPlastové sáčky - sk 

Ostatné sáčkyOstatné sáčkyOstatné sáčky 

Nálepky - skNálepky - skNálepky - sk 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

Vrecia plastovéVrecia plastovéVrecia plastové 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 21.04.2018 MAPA PORTďż˝LU