HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova
   
   
OBCHODNďż˝ Nďż˝ZOV FIRMY BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova
I�O 65279280 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Drahomír Březina
   
ADRESA Ježov č.p. 9
  JEŽOV
  69648
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Nďż˝jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420-518-626112
FAX +420-518-626503
GSM
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.briskvd.cz
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
Firma BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova se zaměřuje na výrobu PET lahviček vyráběné technologií vstřiko - vyfukováním, kdy je možné vyrábět lahvičky o malém objemu, tj. od 10 ml až 250 ml v různém barevném provedení. Lahvičky mají využití ve farmacii, vitamínové doplňky a kosmetice, tyto výrobky vyhovují požadavkům na čistotu dle Evropského lékopisu 6. vydání. Dále v oblasti plastikářské výroby to jsou PET lahve o objemu 0,25-2 litry a PET kanystry o objemu 3, 5, 6 a 10 litrů.Kartonážní výroba: expediční kartony z tří a pětivrstvé lepenky, potahovaná luxusní kartonáž, kolekce skládaček a knih pro vinaře, reklamní výseky a potisk sítotiskem a flexotiskem.
 
Ponuka produktov a slu�ieb
Výroba: - kartonáž: - expediční obaly z lepenek strojních - mikrovlny - třívrstvé a pětivrstvé lepenky - výseky: - reklamní obálky - skládačky dle požadavku zákazníka - technicky náročné výseky - potahovaná kartonáž: - průmyslové výrobky - luxusní kartonáž, kazety na archivní vína, společenské a dětské hry, puzzle - kazety z celoprůhledným víkem pro výrobce prádla, hygienických potřeb a dětských dřevěných hraček - tašek, taška z netkané textilie včetně potisku-sítotisk - PET láhve od objemu 0, 25-5 litrů - polyetylenové obaly - PET lahvičky od objemu 10ml po 250 ml
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Kartóny - skKartóny - sk 

Lepenkové skladačky - skLepenkové skladačky - sk 

Fľaše plastovéFľaše plastovéFľaše plastové 

Liekovky, flakónyLiekovky, flakónyLiekovky, flakóny 

Tašky - skTašky - sk 

Kartónové krabice, debny, kufreKartónové krabice, debny, kufre 

KanistreKanistre 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 24.05.2018 MAPA PORTďż˝LU