AdresárObaliara.skLiteratúra, služby, poradenstvo, vzdelávanie > Služby, školstvo a výskum
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
Pridaj firmu do kategórie
 
 

Služby, školstvo a výskum

 
  O úrove?vyššie do Literatúra, služby, poradenstvo, vzdelávanie

 
 PODKATEGÓRIE
 
 • Poradenská a konzultačná činnosť
 • Opravy a servis strojov
 • Asociácie
 • Veľtrhy
 • Leasing obalovej techniky
 • Využitie odpadu, likvidácia odpadu
 • Recyklácia odpadu
 • Skládkovanie odpadov
 • Spaľovanie
 • Skúšobníctvo
 • Inštitúty technická normalizácia
 • Výskum, vývoj
 • Školy, vzdelávanie
 • Zakázkové balenie
 • Výroba individuálnych baliacich zariadení
 • Reklamné služby v obalovej technike
 • Vkladanie a vlepovanie príloh
 • Iso certifikácie a auditorstvo


 •  DODÁVATELIA  

  Len česk?firmy - Len slovensk?firmy - S adresami - S produktmi - S krátkymi názvami - S dlhými názvami
   
  INISOFT s.r.o. software pro odpady, obaly, ovzduší a ekologii, zakázkový software, ekologické poradenství

   
  Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Střední škola - 4letý denní studijní obor s maturitou Obalová technika Vyšší odborná škola obalové techniky - 3letý denní studijní obor s absolutoriem Obalový a grafický design.

   
  KUDA PACKAGING Servis, prodej sponkovacího zařízení a spon, poradenství v oblasti sešívaček kartonů a sponkovaček značky JOSEF KIHLBERG, DAMET a MEZGER Heft systeme. Provozování obalářského portálu AdresářObaláře.cz

   
  EKO-KOM, a.s. EKO-KOM, a.s je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů, na základě rozhodnutí o autorizaci, které společnosti EKO-KOM udělilo Ministerstvo životního prostředí dne 28. března 2002 a které nabylo právní moci dne 30. března 2002. K tomuto účelu uzavírá EKO-KOM, a.s. smlouvy o sdruženém plnění. Povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu, tzn. vyrábějí, dovážejí nebo prodávají.

  Richtr & Co., s. r. o. Vydavatelství odborného časopisu PACKAGING pro obaly, logistiku a transport.

  CIMTO s.p. CO 3063, AZL 1075 Centrum pro informace a mechanické testování obalů. Jsme podnik zabývající se státním zkušebnictvím, normalizací, spoluprací na tvorbě předpisů a technických požadavků a v neposlední řadě odborným poradenstvím v oblasti obalů a balení, se zaměřením na zkoušení zejména obalů a balení určených pro přepravu nebezpečného zbožídle mezinárodních a národních technických dokumentů. Zkoušení, certifikace a vydávání UN kódu pro obaly.

  Stredná odborná škola Ružomberok Stredná odborná škola - obor 3432 6 00 OBALOVÁ TECHNIKA

   
  Svaz průmyslu papíru a celulózy Svaz průmyslu papíru a celulózy a vydavatel časopisu Papír a celulóza. SPPaC sdružuje právnické i fyzické osoby podnikající v odvětví papírenského průmyslu nebo souvisejících oblastech, státní školská zařízení zaměřená na papírenský průmysl a občany se zájmem o papírenské odvětví. Reprezentuje své členy při jednáních se státními orgány, mezinárodními organizacemi i zaměstnaneckými odbory. Zajišťuje prosazování společných zájmů (např. při tvorbě nových zákonů, norem a vyhlášek) i prezentaci členských firem prostřednictvím pracovních skupin (statistika a informace - SSI, ekologie a životní prostředí, recyklace, ekonomika a finance, kolektivní vyjednávání s odbory). SPPaC je také vydavatelem odborného časopisu Papír a celulóza, který vychází bez přerušení od roku 1946.

  Odborné učiliště a Praktická škola Brno Odborné učiliště a Praktická škola s výukou učebních oborů pro žáky s speciálně vzdělávacími potřebami

  A 21, s . r.o. Pořadatel výstavy PRINTING - Mezinárodní veletrh polygrafie, papírenské výroby a obalové techniky v Bratislavě. Centrum služieb obchodu a informácií. Katalóg firiem pôsobiacich v polygrafii. On-line inzercia, trh práce, burza, aktuality zo sveta polygrafie.

  SYBA obalová asociace Obalová asociace a vydavatel časopisu Svět balení. SYBA je obalová asociace, sdružující a hájící zájmy subjektů v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů a balicích strojů v České republice. SYBA byla založena v roce 1990 z podnětu IMADOSu (bývalý Institut manipulačních, dopravních, obalových a skladovacích systémů) a její název vznikl zkrácením slov SYstémy BAlení. Asociace je otevřena pro všechny zájemce, až již cestou členství, nebo poskytováním služeb rozmanitými formami. Asociace úzce spolupracuje s profesními svazy a sdruženími. Vedle lobbistických asociačních zájmů se SYBA agažuje i na poli vzdělávání, v oblasti technických norem a dalších činností obalového institutu.

  Střední průmyslová škola   Střední škola - obor Obalová technika - zaměření konstrukce a návrh obalů. Absolventi tohoto oboru budou ovládat navrhování konstrukcí obalů na počítači. Seznámí se s grafickými programy potřebnými pro vytvoření designu obalu. Studenti získají základy ekonomiky podniku včetně logistiky podniku. Uplatní se zejména v oblasti propagace, při konstruování obalů včetně návrhu efektivní technologie výroby obalu. Žáci během studia získají znalosti o obalových materiálech, seznámí se s metodami zkoušení materiálů, poznají prostředky tiskové techniky a základy kreslení výtvarné povahy, ovládnou základy ekonomiky a výpočetní techniky. žáci studují jeden světový jazyk a při své návrhářské práci využívají podpůrné grafické programy. V rámci praxe je dán prostor i práci s prostředky audiovizuální techniky. Studium je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou, čímž je dána možnost studia na vysoké škole či vyšší odborné škole. Studijní obor je vhodný pro chlapce i dívky.

  Dom techniky ZSVTS s. r. o., Pořadatel výstavy POTRAVINY, OBALY, HYGIENA - Specializovaná odborná výstava potravin, obalů, hygieny a sanitace v Žilině.

  Združená stredná škola polygrafická, Bratislava Združená stredná škola polygrafická - vznikla zlúčením Strednej priemyselnej školy grafickej (vznik v roku 1962) so Stredným odborným učilišťom polygrafickým (vznik v roku 1952)ku 1.9.2002.Vzdelávací program školy tvoria 4-ročné študijné odbory s maturitou: - polygrafia, zameranie 01 polygrafická technológia (maturitné vysvedčenie), - polygrafia, zameranie 02 grafika tlačovín (maturitné vysvedčenie), - grafik tlačových médií (maturitné vysvedčenie, výučný list), - grafik digitálnych médií (maturitné vysvedčenie, výučný list), - tlačiar na polygrafických strojoch (maturitné vysvedčenie, výučný list, - remeselný knihár - NOVINKA (maturitné vysvedčenie, výučný list), - rekvalifikačné kurzy (operátor tlačovej predprípravy, tlačiar, pracovník DTP a pod.). Polygrafická výroba, plnofarebný ofset, výsek, razba, väzba V1,V2,V3,V4,V8. Ubytovacie služby hotelového typu. Stravovacie služby.

  A-BAL PLAST Firma A-BAL PLAST byla založena v roce 1990.Hlavním programem firmy je zakázková výroba plastových obalů/blistrů/,vakuových výlisků,výlisků pro umístění a fixaci produktů,balení metodou skin,výsekové práce.Dle Vašich požadavků zajistíme zpracování návrhu,cenovou kalkulaci a následnou výrobu.

  BRNĚNSKÁ DRUTĚVA, výrobní družstvo Výrobní družstvo, založeno : 1953, počet zaměstnanců cca 300

  M.I.P. Group, a.s. pořadatel mezinárodních veletrhu reklamních služeb, marketingu a médií REKLAMA a mezinárodního veletrhu polygrafie, prepress, papíru, obalů a balící techniky POLYGRAF dále pořadatel dalších tuzemských a zahraničních veltrhů a výstav; realizace výstavních expozic; vydavatelství časopisu Svět tisku, Reklamní produkce, Sign - znamení doby a Mix; reklama na letišti, neony a další reklamní služby  __   
       
   
  Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 21.04.2018 MAPA PORTďż˝LU