HLAVNÁ STRÁNKA > INZERCIA
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
 
  INZERCIA  
     
  Prečo sa propagovať pomocou projektu Adresár Obaliara ?
 • Vysoký odborná návštevnosť vďaka kvalite a rozsahu projektu
 • Možnosť kvalitně cieliť investície do reklamy
 • Kompletný reklamný systém vr. štatistiky online
 • Pomôžete tvoriť najväčší obaliarský verejný informačný projekt
Aké sú možnosti propagácie ?
 • ČLENSTVO V PROJEKTE A FIREMNÝ PROFIL
  Jedná sa o zavedenie firmy do databázy projektu vr. informácií, produktov, loga, obrázkov a kompletných kontaktných informácií. Takto zadané informácie sú k dispozícii všetkým návštevníkom prostredníctvom WWW rozhrania. Kliknite na VZOR.
 • ČLÁNOK V MAGAZÍNE
  Článok môže byť P.R. alebo odborné pojednání. P.R. články sú zobrazované v na TITULNEJ STRÁNKE. Odborné články potom MAGAZÍNE na TITULNEJ STRÁNKE. Odborné články potom v MAGAZÍNE a v rubrike PORADŇA, vo ktorej hľadajú návštevníci odbornú pomoc.
 • ZÁPIS PRODUKTOV DO ZBORNÍKA ( KATALOG PRODUKTOV )
  Odkaz na produkt vo zborníku je zobrazovaný pri skúmaní kategórií nomenklatúry prednostně pred zvýraznenými pozíciami a prednostnými výpismi a tiež vo  firemnom profile a rubrike ZBORNÍK.
 • TEXTOVÝ ODKAZ S POPISOM
  Textový odkaz je odkaz umiestnený na titulnej stránke - rubrika FIRMY. Keď na odkaz návštevník klikne, je automaticky presmerovaný na Vaše stránky. Za odkazom nasleduje krátky textový popis.
 • PREDNOSTNÝ VÝPIS. 
  Uvedenie odkazu na firmu v prvých pozíciách výpisov firiem pri skúmaní kategórií nomenklatúry podľa produktov.
 • ZVÝRAZNENÁ POZÍCIA
  Zvýraznená pozícia je prednostné zobrazenie firmy v produktovej kategórii nomenklatúry. Výpis kategórií, kde možné zvýrazniť firmu nájdete v mape serveru TU. Zvýraznenie obsahuje LOGO, ako odkaz na WWW stránky, TELEFÓN a MENO KONTAKTNEJ OSOBY pre bezprostredný kontakt, odkaz na email, textový odkaz na WWW, textový odkaz na firemnú kartu v rámci projektu.
 • KĽÚČOVÉ SLOVO
  Pri zadaní kľúčového slova je firma zobrazovaná na úvodnom mieste zoznamu firiem pri fulltextovom vyhľadávaní v databázach projektu
 • POP-UP (vyskakovacie okno)
  POPUP je automaticky otvorené okno zobrazujúce reklamu vo forme reklamného banner alebo WWW stránky.
 • GRAFICKÁ REKLAMNÁ PLOCHA - BANNER
  Je to WWW odkaz vo forme obrázka (animácia alebo statický obrázok) umiestnený na WWW rozhraniu vo vybranej pozícii. Pri kliknutí na banner sa otvorí internetový odkaz podľa priania alebo špeciálna stránka umiestnená na serveri WWW.adresarobaliara.cz s reklamou. Banery môžu byť umiestnené do rôznych pozícií podľa dohody.

Ako sa stať členom projektu a koľko bude stať propagácia ?

Členom projektu sa môžete stať po registrácii TU a po odsúhlasení prevádzkovateľom. Podľa typu spolupráce a rozsahu spolupráce pri budovaní projektu sú individuálne stanovené ceny. V priebehu roka môžete využiť zvýhodněný ponúk. Pre cenovú ponuku reklamných kampaní VYPLŇTE FORMULÁR alebo nás kontaktujte poštou na adrese uvedenej v rubrike O NÁS

 
     
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 21.04.2018 MAPA PORTďż˝LU