HLAVNÁ STRÁNKA > ČLÁNOK
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DODďż˝VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVNďż˝ MIESTA
 : NOVINKY
 : PORADďż˝A
 : Fďż˝RUM
 : O projekte
 : Napďż˝te nďż˝m
 : Inzercia
  PRIHLďż˝SENIE
  Iďż˝O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnutďż˝ heslo ?
 


 Zo��vaďż˝ky.sk

 Zo��vaďż˝ky a kartonďż˝ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 Vďż˝robca kartonďż˝nych
 zo��vaďż˝ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 Nďż˝meckďż˝ ďż˝pecialista
 na ďż˝itie kartďż˝nov.

 www.mezger.sk

 
  Edituj ďż˝lďż˝nok  
 
  Jak vystavovat na EMBAXu levněji ?  
     
  Autor: BVV a.s.  
  Datum: 1.9.2011  
     
     
  Začátkem srpna organizátor veletrhu společnost BVV začala s umísťováním prvních zájemců o výstavní plochu na veletrh Embax, který se uskuteční ve dnech 28.2. až 2.3.2012

Veletrh bude probíhat souběžně s mezinárodním potravinářským veletrhem SALIMA, MBK (mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství), INTECO (mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování) a s veletrhem VINEX (mezinárodní vinařský veletrh).

Komplex těchto projektů nabízí technologické workflow od potravin přes technologie pro jejich zpracování, přípravu, balení, značení a přepravu až po marketing a další služby pro potravinářský průmysl. Nabízí zpracovatelům potravin a potravinářských technologií možnost většího výběru dodavatelů obalových technologií. Představí se zde zástupci balicích strojů a zařízení, stroje pro výrobu obalových a pomocných obalových prostředků, stroje pro mytí a sterilizaci obalových prostředků, plnicí a dávkovací stroje, stroje pro tvarování, plnění a uzavírání obalů, vakuové balicí stroje, stroje pro balení s ochrannou atmosférou, váhové systémy, kompletní balicí linky atd., ukázky obalovových materiálů, obalových prostředků a pomocných obalových prostředků (materiály pro výrobu obalů a balicí materiály, přepravní a speciální obaly atd)., firmy nabízející stroje a zařízení pro výrobu a balení cukrovinek a pečiva a další služby

Centrem prezentace obalů, obalových technologií a materiálů bude stejně, jako v roce 2010 moderní pavilon F. Další obory pak zaplní pavilony P, V, A1, A2, G1 a pavilon E obsadí nové téma: Franchising Meeting Point.
Veletrh EMBAX zaostří v roce 2012 svoji pozornost na aktuální témata oboru. Návštěvníky zde čeká několik speciálních přehlídek, které připraví s odborníky z obalového, tiskového průmyslu, designu a to ve spolupráci s odbornými tituly a osobnostmi na technologie, služby a design.
Díky velké pozornosti, kterou vzbudil projekt Packaging live, bude pořadatel navazovat na tradici a několikrát denně rozběhne ukázkovou balicí linku. Součástí projektu budou i odborné semináře na aktuální témata.


Veletrh EMBAX zaostří v roce 2012 pozornost na aktuální témata.
Připravujeme konferenci na téma BEZPEČNOST POTRAVIN, která se bude zabývat způsoby, jak lze na každém stupni řetězce přidané hodnoty, při dopravě potravin a logistice pozitivně přispívat k boji proti plýtvání s potravinami. Organizátor veletrhu zpracovává toto téma ve spolupráci s odborníky a s asociacemi, které veletrh Embax podporují. Přehlídka vedle zdokumentování současné situace předvede efektivní ochrannou funkci obalů proti zkáze potravin na jejich cestě od výrobce ke spotřebiteli.

Na letošní EMBAXu můžete vystavovat levněji !

Klíčovou podmínkou pro dojednání výhodných podmínek je objednávka účasti na tzv. "first minute".  Pro levnější prezentaci na veletrhu můžete využít následujících možností:

1) Online registrace

Přihlášku na veletrh EMBAX 2012 na oficiálních stránkách BVV a.s. můžete již dnes vyplnit ZDE . Tento moderní způsob Vám ušetří řadu starostí a čas.

2) Kontaktováním vedoucího managera veletrhu EMBAX

O výhodnějších podmínkách účasti na veletrhu EMBAX kontaktujte paní Moniku Hrubalovou na mobilním telefonním čísle +420 724 852975 nebo emailem na mhrubalova@bvv.cz  PRIDANIE KOMENTďż˝RA
MENO A PRIEZVISKO Povinnďż˝ Text Povinnďż˝
Kontaktnďż˝ email Povinnďż˝
Titulok koment�ra

   Zaďż˝krtnite pre nďż˝hďż˝ad alebo nechajte prďż˝zdne pre zverejnenie.
 
     
     
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��vanďż˝m tďż˝chto strďż˝nok akceptujete podmienky  TU Aktualizďż˝cia: 21.04.2018 MAPA PORTďż˝LU