HOME > KARTA POPTAVKY / NABÍDKY
Adresář Obaláře
OBALÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
OBALY
 
 : DODAVATELÉ
 : PRODUKTY
 : POPTÁVKY Přidat
 : NABÍDKY
 : PRACOVNÍ MÍSTA
 : NOVINKY
 : PORADNA
 : DISKUZE
 : O projektu
 : NapiĹĄte nĂĄm
 : Inzerce
  PŘIHLÁŠENÍ  
  IČ  
  HESLO  
  CZ SK  
Nev�te heslo?
 


 SeĹĄĂ­vačky.cz

 SeĹĄĂ­vačky a kartonĂĄĹžnĂ­
 spony. E-SHOP

 www.sesivacky.cz

 Josef Kihlberg
 VĂ˝robce kartonĂĄĹžnĂ­ch
 seĹĄĂ­vaček.

 www.josef-kihlberg.eu

 MEZGER GmbH
 Specialista na ĹĄitĂ­
 kartonĹŻ a sponkovačky.

 www.mezger.cz

 
  Edituj zďż˝znam  
 
  Nabídka: Pasové kontrolní váhy  
     
 
Datum zve�ejn�n� 2012-10-01 14:13:13
   
Jm�no pole�nosti DITES, spol. s r.o.
Kontaktnďż˝ osoba Jiří Váňa
Telefon -
   
WWW str�nka o produktu www.dites.cz
MJ - M�rn� jednotka Kg
Popt�van� mno�stv� MJ
Cena za MJ v�. k�du m�ny bez DPH.
 
 
Popis produktu
Kontrolní pasová váha slouží k vážení b?emen, tj. kusových materiál? nebo jednotlivých p?edm?t? b?hem jejich pohybu po dopravním pase, který je sou?ástí váhy. Kontrolní váhu lze za?adit do dopravní cesty a pr?b?žn? kontrolovat hmotnost b?emen, která p?es ní procházejí. Na základ? zvážení b?emene je možné vyhodnotit a signalizovat spln?ní ?i nedodržení jeho požadované hmotnosti. Kontrolní váha m?že rovn?ž sloužit k prostému zvážení b?emene za pohybu po pase. Výstup z tohoto za?ízení lze napojit do nad?azeného ?ídicího systému, zobrazit na displeji ?i napojit na sv?telný panel, který signalizuje dodržení ?i nedodržení požadované hmotnosti b?emene. Vážený pasový dopravník je chrán?n proti poškození krytováním a sou?asn? je tímto eliminován vliv proudícího vzduchu, který m?že ovlivnit p?esnost vážení. Za?ízení je instalováno na nosném rámu s výškov? stavitelnými nohami, které mohou být navíc vybaveny v p?ípad? chv?ní a vibrací podlahy vzduchovými polštá?i.
 

 
     
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002 - 2012 ProhlĂ­ĹženĂ­m obsahu akceptujete podmĂ­nky uvedenĂŠ ZDE Aktualizace: 19.04.2018 MAPA SERVERU