HOME > KARTA FIRMY
Adresář Obaláře
OBALÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
OBALY
 
 : DODAVATELÉ
 : PRODUKTY
 : POPTÁVKY Přidat
 : NABÍDKY
 : PRACOVNÍ MÍSTA
 : NOVINKY
 : PORADNA
 : DISKUZE
 : O projektu
 : NapiĹĄte nĂĄm
 : Inzerce
  PŘIHLÁŠENÍ  
  IČ  
  HESLO  
  CZ SK  
Nev�te heslo?
 


 SeĹĄĂ­vačky.cz

 SeĹĄĂ­vačky a kartonĂĄĹžnĂ­
 spony. E-SHOP

 www.sesivacky.cz

 Josef Kihlberg
 VĂ˝robce kartonĂĄĹžnĂ­ch
 seĹĄĂ­vaček.

 www.josef-kihlberg.eu

 MEZGER GmbH
 Specialista na ĹĄitĂ­
 kartonĹŻ a sponkovačky.

 www.mezger.cz

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. (AO210)
   
   
OBCHODNďż˝ Nďż˝ZEV FIRMY Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. (AO210)
I�O 00577880 ( ARES rejst��k )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Jaromír Hrubý
   
ADRESA Pikartská 7
  Ostrava - Radvanice
  71607
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Najdi na mapďż˝
POBO�KY
   
TELEFON +420-596-232715
FAX +420-596-232672
GSM
   
Popt�vkov� formul�� Popt�vkov� formul��
   
WWW www.ftzu.cz
   
E-SHOP
 
Popis spole�nosti
Certifikace dle 168/97 Sb (73/23/EEC-LDV) a 170/97 Sb. (98/37/EC). Fyzikálně technický zkušební ústav provádí zkoušení a certifikaci v souladu s normami řady EN 45000 a je pro tyto činnosti akreditován Českým institutem pro akreditaci a autorizován Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zkoušení a certifikaci provádíme jak podle národních, tak podle mezinárodně uznávaných technických norem. Certifikace se provádí podle všech modulů směrnic EU takzvaného Nového přístupu, které v České republice byly vydány ve formě nařízení vlády k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Kromě certifikace a zkoušení zastupuje Fyzikálně technický zkušební ústav Českou republiku v oblasti zařízení, určených do prostředí s nebezpečím výbuchu i v mezinárodních normalizačních organizacích jako je IEC, CEN a CENELEC. Spolupracuje i se zahraničními organizacemi stejného nebo podobného zaměření, a to jak se zeměmi bývalého východního bloku, tak s notifikovanými organizacemi států EU.
 
Nab�zen� produkty
Zkoušení a certifikace všech typů ochran elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par a prachů. Zkoušení a certifikace ochranných systémů pro zabránění, potlačení nebo omezení účinků výbuchu plynů, par a prachů. Zkoušení čidel a analyzátorů plynů a par, jako bezpečnostních prvků pro hlídání výbušné atmosféry. Zkoušení a certifikace čerpadel pro domácnosti a podobné účely. Ověřování materiálů a zařízení z pohledu nebezpečí vzniku elektrostatického výboje. Zkoušky imunity elektrických zařízení proti elektromagnetickému rušení. Tvorba českých norem včetně zřizovacích předpisů v oblasti konstrukce, instalace a provozování zařízení, určených do prostředí s nebezpečím výbuchu. Zkoušení elektrických rozvaděčů a zkoušky stupně ochrany krytem IP. Poradenská činnost. Provádění měření elektrických veličin, speciálních měření teplot, měření tlaků a odolnosti materiálů proti plazivým proudům.
 
Obchodn� zna�ky
Fyzikálně technický zkušební ústav Autorizovaná osoba č.210, Certifikační orgán č.3051, Zkušební laboratoř č.1019 Zkoušení a certifikace zařízení a ochranných systémů určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.
 
Jin� internetov� odkazy vztahuj�c� se k firm�
 
Dopl�uj�c� informace
FTZÚ obdržela autorizaci pro dále uvedená nařízení Vlády ČR: Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Rozhodnutí o autorizaci č. 5/1999 (Věstník ÚNMZ č. 9/1999). Oblast autorizace - čerpadla a čerpací soustrojí, včetně výdejních stojanů kapalných paliv - rozvaděče nízkého napětí Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení a ochranné systémy, určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Rozhodnutí o autorizaci č. 6/1999 (Věstník ÚNMZ č. 9/1999). Oblast autorizace - všechny výrobky, pro které toto nařízení platí Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Rozhodnutí o autorizaci č. 44/1999 (Věstník ÚNMZ č. 12/1999). Oblast autorizace - výrobky pro potlačení výbuchu
 
Produkty dle nomenklatury AdresářObaláře.cz

Literatura, služby, poradenství, vzdělávání 

Poradenská a konzultační činnostPoradenská a konzultační činnostPoradenská a konzultační činnost 

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002 - 2012 ProhlĂ­ĹženĂ­m obsahu akceptujete podmĂ­nky uvedenĂŠ ZDE Aktualizace: 24.04.2018 MAPA SERVERU