HOME > KARTA FIRMY
Adresář Obaláře
OBALÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
OBALY
 
 : DODAVATELÉ
 : PRODUKTY
 : POPTÁVKY Přidat
 : NABÍDKY
 : PRACOVNÍ MÍSTA
 : NOVINKY
 : PORADNA
 : DISKUZE
 : O projektu
 : NapiĹĄte nĂĄm
 : Inzerce
  PŘIHLÁŠENÍ  
  IČ  
  HESLO  
  CZ SK  
Nev�te heslo?
 


 SeĹĄĂ­vačky.cz

 SeĹĄĂ­vačky a kartonĂĄĹžnĂ­
 spony. E-SHOP

 www.sesivacky.cz

 Josef Kihlberg
 VĂ˝robce kartonĂĄĹžnĂ­ch
 seĹĄĂ­vaček.

 www.josef-kihlberg.eu

 MEZGER GmbH
 Specialista na ĹĄitĂ­
 kartonĹŻ a sponkovačky.

 www.mezger.cz

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
Strojírenský zkušební ústav, s.p. (AO202)
   
   
OBCHODNďż˝ Nďż˝ZEV FIRMY Strojírenský zkušební ústav, s.p. (AO202)
I�O 00001490 ( ARES rejst��k )
   
KONTAKTNďż˝ OSOBA Píchová Renata
   
ADRESA Hudcova 56b
  Brno
  62100
  ďż˝eskďż˝ Republika
  Najdi na mapďż˝
POBO�KY
   
TELEFON +420-541-120111
FAX +420-541-211225
GSM
   
Popt�vkov� formul�� Popt�vkov� formul��
   
WWW www.szutest.cz
   
E-SHOP
 
Popis spole�nosti
SZÚ je notifikovaná osoba ES č. 1015 a autorizovaná osoba 202 pro posuzování shody výrobků s nařízeními vlády a směrnicemi Rady. SZÚ je akreditován Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1045, certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3040, certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu č. 3007, inspekční orgán č. 4008, kalibrační laboratoř č. 2232 a č. 2280, certifikační orgán pro certifikaci personálu č. 3088. SZÚ je jedinou zahraniční zkušební laboratoří akreditovanou DVGW a uznanou laboratoří Ruského mořského lodního registru. SZÚ je řádným členem CEOC (konfederace zkušebních, certifikačních a inspekčních organizací Evropy), dále členem Sdružení certifikačních orgánů pro systémy jakosti v ČR - CQS, které je plnoprávným členem Mezinárodní sítě certifikačních orgánů pro systémy jakosti ? IQNet. Základní činností SZÚ je posuzování shody, zkoušení a měření vybraných technických parametrů výrobků, certifikace výrobků jak pro tuzemský, tak i zahraniční trh, certifikační činnost v oblasti systémů managementu kvality podle normy ISO 9001, inspekční činnost při posuzování shody u technických zařízení a technologických celků, informační posuzování funkčních vlastností výrobků, kalibrace měřicích přístrojů, školicí a poradenská činnost. SZÚ je autorizován ÚNMZ pro výkon činností v rámci zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších změn a doplňků jako autorizovaná osoba 202 pro posuzování shody k nařízením vlády č. 9/2002 Sb. (2000/14/ES), 17/2003 Sb. (2006/95/ES), 616/2006 Sb. (2004/108/ES), 19/2003 Sb. (88/378/EHS), 20/2003 Sb. (2009/105/ES), 21/2003 Sb. (89/686/EHS), 22/2003 Sb. (2009/142/ES), 176/2008 Sb. (2006/42/ES), 25/2003 Sb. (92/42/EHS), 26/2003 Sb. (97/23/ES), 27/2003 Sb. (95/16/ES), 42/2003 Sb. (99/36/ES), 70/2002 Sb. (2000/9/ES), 163/2002 Sb., 173/1997 Sb., 190/2002 Sb. (89/106/EHS), 336/2004 Sb. (93/42/EHS), 378/2001 Sb. (89/655/EHS). SZÚ vychází při své činnosti z předpisů na ochranu oprávněných zájmů spotřebitelů ve znění pozdějších změn a doplňků - zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků SZÚ zajišuje pro své zákazníky certifikáty nutné pro export do řady zemí světa jako jsou např. Bělorusko, EU, Ruská Federace, Turecko, Ukrajina.
 
Nab�zen� produkty
Nabízíme: zkoušení a ověřování hlavních technických a bezpečnostních parametrů výrobků, měření vybraných technických parametrů výrobků, certifikaci výrobků, posuzování shody výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, služby notifikované osoby č. 1015, tj. posuzování shody s evropskými směrnicemi s vystavením ES certifikátů, inspekční činnosti při posuzování shody u technických zařízení a technologických celků, informační posuzování funkčních vlastností výrobků,posuzování shody s normami a předpisy platnými v zahraničí, získání certifikačních a schvalovacích značek platných v zemích EU, zajištění certifikátů při vývozu do zahraničí, certifikaci systémů managementu kvality podle norem ISO 9001 a managementu bezpečnosti dle OHSAS 18001, certifikaci personálu, poskytování technické pomoci v etapě návrhu a provozování výrobků, odborné a znalecké posudky pro různá využití včetně reklamací, kalibraci měřicích přístrojů, školení, odborné konzultace a semináře.
 
Obchodn� zna�ky
 
Jin� internetov� odkazy vztahuj�c� se k firm�
 
Dopl�uj�c� informace
 
Produkty dle nomenklatury AdresářObaláře.cz

Palety Palety  

Literatura, služby, poradenství, vzdělávání 

Poradenská a konzultační činnostPoradenská a konzultační činnostPoradenská a konzultační činnost 

Zkušebnictví  Zkušebnictví  Zkušebnictví   

 
 
Copyright ďż˝ Ing. Kuda Pavel 2002 - 2012 ProhlĂ­ĹženĂ­m obsahu akceptujete podmĂ­nky uvedenĂŠ ZDE Aktualizace: 24.04.2018 MAPA SERVERU