HOME > KARTA FIRMY
Adresář Obaláře
OBALÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
OBALY
 
 : DODAVATELÉ Přidat
 : PRODUKTY
 : POPTÁVKY Přidat
 : NABÍDKY
 : PRACOVNÍ MÍSTA
 : NOVINKY
 : PORADNA
 : DISKUZE
 : O projektu
 : Napište nám
 : Inzerce
  PŘIHLÁŠENÍ  
  IČO  
  Heslo  
  CZ SK  
Nevíte heslo?
 


 Sešívačky.cz

 Sešívačky a kartonážní
 spony. E-SHOP

 www.sesivacky.cz

 Josef Kihlberg
 Výrobce kartonážních
 sešívaček.

 www.josef-kihlberg.eu

 MEZGER GmbH
 Německý specialista
 na šití kartonů.

 www.mezger.cz

 
Edituj záznam
 
 
 
 
 
Strojírenský zkušební ústav, s.p. (AO202)
   
   
OBCHODNÍ NÁZEV FIRMY Strojírenský zkušební ústav, s.p. (AO202)
IČO 00001490 ( ARES rejstřík )
   
KONTAKTNÍ OSOBA Píchová Renata
   
ADRESA Hudcova 56b
  Brno
  62100
  Česká Republika
  Najdi na mapě
POBOČKY
   
TELEFON +420-541-120111
FAX +420-541-211225
GSM
   
Poptávkový formulář Poptávkový formulář
   
WWW www.szutest.cz
   
E-SHOP
 
Popis společnosti
SZÚ je notifikovaná osoba ES č. 1015 a autorizovaná osoba 202 pro posuzování shody výrobků s nařízeními vlády a směrnicemi Rady. SZÚ je akreditován Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1045, certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3040, certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu č. 3007, inspekční orgán č. 4008, kalibrační laboratoř č. 2232 a č. 2280, certifikační orgán pro certifikaci personálu č. 3088. SZÚ je jedinou zahraniční zkušební laboratoří akreditovanou DVGW a uznanou laboratoří Ruského mořského lodního registru. SZÚ je řádným členem CEOC (konfederace zkušebních, certifikačních a inspekčních organizací Evropy), dále členem Sdružení certifikačních orgánů pro systémy jakosti v ČR - CQS, které je plnoprávným členem Mezinárodní sítě certifikačních orgánů pro systémy jakosti ? IQNet. Základní činností SZÚ je posuzování shody, zkoušení a měření vybraných technických parametrů výrobků, certifikace výrobků jak pro tuzemský, tak i zahraniční trh, certifikační činnost v oblasti systémů managementu kvality podle normy ISO 9001, inspekční činnost při posuzování shody u technických zařízení a technologických celků, informační posuzování funkčních vlastností výrobků, kalibrace měřicích přístrojů, školicí a poradenská činnost. SZÚ je autorizován ÚNMZ pro výkon činností v rámci zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších změn a doplňků jako autorizovaná osoba 202 pro posuzování shody k nařízením vlády č. 9/2002 Sb. (2000/14/ES), 17/2003 Sb. (2006/95/ES), 616/2006 Sb. (2004/108/ES), 19/2003 Sb. (88/378/EHS), 20/2003 Sb. (2009/105/ES), 21/2003 Sb. (89/686/EHS), 22/2003 Sb. (2009/142/ES), 176/2008 Sb. (2006/42/ES), 25/2003 Sb. (92/42/EHS), 26/2003 Sb. (97/23/ES), 27/2003 Sb. (95/16/ES), 42/2003 Sb. (99/36/ES), 70/2002 Sb. (2000/9/ES), 163/2002 Sb., 173/1997 Sb., 190/2002 Sb. (89/106/EHS), 336/2004 Sb. (93/42/EHS), 378/2001 Sb. (89/655/EHS). SZÚ vychází při své činnosti z předpisů na ochranu oprávněných zájmů spotřebitelů ve znění pozdějších změn a doplňků - zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků SZÚ zajišťuje pro své zákazníky certifikáty nutné pro export do řady zemí světa jako jsou např. Bělorusko, EU, Ruská Federace, Turecko, Ukrajina.
 
Nabízené produkty
Nabízíme: zkoušení a ověřování hlavních technických a bezpečnostních parametrů výrobků, měření vybraných technických parametrů výrobků, certifikaci výrobků, posuzování shody výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, služby notifikované osoby č. 1015, tj. posuzování shody s evropskými směrnicemi s vystavením ES certifikátů, inspekční činnosti při posuzování shody u technických zařízení a technologických celků, informační posuzování funkčních vlastností výrobků,posuzování shody s normami a předpisy platnými v zahraničí, získání certifikačních a schvalovacích značek platných v zemích EU, zajištění certifikátů při vývozu do zahraničí, certifikaci systémů managementu kvality podle norem ISO 9001 a managementu bezpečnosti dle OHSAS 18001, certifikaci personálu, poskytování technické pomoci v etapě návrhu a provozování výrobků, odborné a znalecké posudky pro různá využití včetně reklamací, kalibraci měřicích přístrojů, školení, odborné konzultace a semináře.
 
Obchodní značky
 
Jiné internetové odkazy vztahující se k firmě
 
Doplňující informace
 
Produkty dle nomenklatury AdresářObaláře.cz

Palety Palety  

Literatura, služby, poradenství, vzdělávání 

Poradenská a konzultační činnostPoradenská a konzultační činnostPoradenská a konzultační činnost 

Zkušebnictví  Zkušebnictví  Zkušebnictví   

 
 
Copyright © Ing. Kuda Pavel 2002 - 2012 Prohlížením obsahu akceptujete podmínky uvedené ZDE Aktualizace: 20.01.2018 MAPA SERVERU